3,7 miljoner i stöd till ”Världens bästa APL!”

TYA - Världens bästa APL
Foto: TYA
Publicerad 20 april 2016 | Uppdaterat 16 augusti 2017

Nu har det fastslagits att TYA, Transportfackens Yrkes- & Arbetsmiljönämnd, får fortsatt stöd till utveckling av det framgångsrika konceptet ”Världen bästa APL!”.

29 februari 2016 godkändes ansökan att fortsätta utveckla ”Världen bästa APL!”. Konceptet går ut på att stödja elevers APL, arbetsplatsförlagt lärande, så att de får bästa möjlighet vid varje tillfälle.

Med 3,7 miljoner i medel kan TYA nu fortsätta utvecklingen av lokala programråd, TYAs digitala loggbok, utbildning av nya handledare samt anordning av en spridningskonferens. En kvalitativ undersökning om elevers uppfattning av APL planeras också att utföras.

Detta skapar möjligheter att vi tillsammans med skolorna höjer kvaliteten på utbildningen av framtidens lastbilsförare, säger Lasse Holm på TYA.

”TYA är ett samarbetsorgan som arbetar med att utveckla kompetens, arbetsmiljö och status och därmed bidra till ökad produktivitet och lönsamhet.”

Annons
Annons