Presenteras av Midland Oil

Smörjmedelstillverkare testar nytt fleet management-system

Midland Oil
Foto: Midland Oil
Publicerad 3 oktober 2016 | Uppdaterat 16 augusti 2017

Transportansvariga på åkerier måste ha stenkoll på besiktningar, servicetider och inte minst kostnaderna. Smörjmedelstillverkaren Midland Oil har därför skapat ett egenutvecklat fleet management-system som just nu testas av ett flertal kunder.

Midland Oils nya egenutvecklade fleet management-system heter Midman Proffs på väg Flotta och används nu av ett flertal testkunder i Västsverige. Systemet vänder sig till transportansvariga på åkerier och mot lastbilsverkstäder. Midland är först ut med ett system som är helt märkesoberoende och som skapar närmare samarbete mellan verkstad och åkeri.

Nyckeln i systemet är automatiserade händelser som ger god driftsekonomi och underlättar för att planera för proaktiva åtgärder. Lastbilsverkstäder kan dessutom kommunicera med sina kunder i systemet på ett helt nytt sätt.

– För att abonnera på Proffs på väg Flotta, behöver man inte redan vara kund hos oss men befintliga kunder får rabatt på abonnemanget, säger Jonas Udd, vd på Midland AB.

Jonas Udd - Midland Oil
Jonas Udd, Midland Oil

Full koll på uppföljning

Systemet är händelsebaserat för att bättre kunna planera för proaktiva åtgärder i lastbilsflottan och förbättra driftsekonomin för åkeriernas fordon. Genom inlagda automatiserade händelser minskar användarens eget arbete med att hålla koll på besiktning eller service. Två av företagen som nu testar systemet är Allfrakt och Högsbo Transport.

– Jag har testat programmet en tid. Det kan lösa problemen med att få full koll på uppföljning och att se reparationskostnader per lastbil samt framtida händelser. Just uppföljning på kostnader är bra, tycker Mikael Pettersson, transportansvarig, på Högsbo Transport AB i Mölndal.

I analysdelen får transportansvariga dessutom statistik för varje taggat fordon och chaufför samt möjligheten att se den totala kostnaden per kilometer. Det gör att systemet inte bara ger full kontroll över service utan också kostnader.

Värdefullt för lastbilsverkstäder

Systemet öppnar också helt nya möjligheter för lastbilsverkstäder och deras kommunikation med sina kunder. Med Midman Proffs på Väg Flotta får verkstaden ett meddelande så fort en kund uteblir från sin servicetid.

Om företaget

Midman Proffs på väg Flotta, märkesoberoende, händelsestyrt och internetbaserat fleet management-system som löser drifts- och planeringsproblem för åkerier och lastbilsverkstäder.

Då kan lastbilsverkstaden kontakta fordonsägaren för att boka en ny servicetid istället för att kunden panikbokar en tid hos den verkstad som har en ledig tid. Resultatet blir bättre kommunikation med kunderna, bättre koll på händelser kring fordonen samt ökad kundlojalitet.

Vill du veta mer om Midman Proffs på väg Flotta och bli testkund? Kontakta Jonas Udd på Midland för mer information så berättar han mer om systemet. Jonas kontaktuppgifter finns på Midlands webbsida.