Presenteras av RL-Trans

Stark tillväxt för logistikjätte i Norden

RL Trans - Bulktransport
Foto: RL-Trans
Publicerad 28 juni 2017 | Uppdaterat 5 juli 2017

De senaste åren har finska RL-Trans arbetat strategiskt för att utöka sina internationella bulktransporter. Arbetet har resulterat i en stark tillväxt och idag är logistikföretaget ett av de största i Norden.

Med över 60 år inom branschen har RL-Trans valt att specialiserat sig på just torrbulktransporter vilket visat sig vara ett lyckat drag. Området har vuxit markant och till följd av en kraftig tillväxt har man utökat sin kapacitet och erbjuder därtill flera mervärdestjänster utöver transport.

Ökad internationell logistik

RL Trans - Torrbulk
Foto: RL-Trans

Det senaste årtiondena har logistiken förändrats i världen genom att landgränser har öppnat sig allt mer och bundit marknader samman. Detta innebär att godsvägar blir mer internationella och sträcker sig längre.

För att nyttja denna internationalisering bestämde sig RL-Trans för att utöka sina transporter och sedan dess har tillväxt tagit raketfart.

– När vi såg att godsflöden blev allt mer internationella så valde vi att följa trenden. Det visade sig vara ett smart drag då vi under de senaste 15 åren gått från att ha 10 fordon till 200 transportenheter, berättar Andreas Lindedahl, Market Manager på RL-Trans.

Mer än transporter

Till följd av expansionen har RL-Trans utökat sin kapacitet med mervärdestjänster inom bulk och logistik. Bland annat har man byggt ett nytt huvudkontor för att kunna erbjuda allt under samma tak, från service till lagerhållning.

– Idag erbjuder vi så mycket mer än transporter från punkt a till b. I vår nya terminal lagerför vi produkter åt kunder och hanterar även delar av deras logistik vilket har skapat starkare kundrelationer, säger Andreas.

Hållbara transporter

RL Trans - Andreas Lindedahl
Andreas Lindedahl, Market Manager på RL-Trans.

Som transport- och logistikföretag är hållbarhet en viktig del av RL-Trans verksamhet och här har de arbetat hårt för att minimera utsläpp. Tack vare hårda kontinuerliga investeringar har mer än 90 procent av vår fordonspark högsta miljöklass Euro 6. Företaget har också kontinuerliga utbildningar i sparsam körning, allt för att vara så hållbara som möjligt.

RL-Trans tittar också på nya bränslealternativ som gör att man kan gå ifrån diesel. Bland dessa är hybridlastbilar och HVO, 100 procent förnybart bränsle, ett intressanta alternativ som idag börjar användas allt mer i Sverige.

rltrans.fi finns mer information om vilka tjänster som RL-Trans kan erbjuda kunder över hela Norden inom logistik och bulktransport. Idag utför företaget även gastransporter.