Fordon och transport fortsatt populärt bland gymnasieelever

Fler söker sig till fordons- och transportprogrammet

TYA - elever på fordonsprogram
Foto: TYA
Publicerad 30 oktober 2019

Skolverket publicerade den 29 oktober statistik över antalet sökande till landets gymnasieprogram för läsåret 2019/2020.

Bland yrkesprogrammen ligger fordon och transport fortsatt i toppen och är det näst mest populära programmet med 6427 sökande, tätt efter programmet el och energi. Det är en ökning från fjolåret då fordon och transport hade 6383 sökande.

Annons
Annons