Presenteras av Ahola Transport

Löser framtidens transporter med dynamisk logistik

Ahola Transport - lastbil
Foto: Ahola Transport
Publicerad 7 september 2016 | Uppdaterat 5 juli 2017

Medan många logistikföretag fortfarande arbetar statiskt med sina transporter har finska Ahola Transport satsat helt på dynamiska lösningar. Med ett egendesignat affärssystem kan aktören arbeta proaktivt och möta sina kunder efterfrågan med full flexibilitet.

Ahola Transport är en familjeägd logistikkoncern som har levererat transporttjänster i över 60 år. Tack vare sitt egendesignade affärssystem som utvecklades 2003, kan Ahola arbeta helt dynamiskt mot sina kunder. Idag är aktören huvudsakligen verksam i Norden, Baltikum och CEE-länderna och arbetar dagligen med att vidareutveckla och optimera digitala lösningar för att kunna leverera framtidens logistik.

Dynamisk logistik är framtiden

[su_faktaruta rubrik=”Om företaget” innehall=”Verksamhetsområden: Internationella vägtransporter sedan 1975, projekt- och specialtransporter samt IT-tjänster via dotterbolaget Attracs.
Omsättning: 90 miljoner euro
Daglig trafik: Cirka 400 fordon
Anställda: 230 stycken”]

Ända sedan starten har Ahola Transport arbetssätt gått ut på att sätta kunden i centrum. Idag har logistikföretaget inga fasta rutter utan utgår till 100 procent från kundernas bokningar och beställningar. Och tack vare sina dynamiska logistiklösningar har Ahola Transport lyckats etablera sig väl i Norra Europa. Hans Ahola, CEO på Ahola Transport, berättar mer:

– Vi får in de flesta bokningar från kunder digitalt och därefter tar vi kontakt med våra kunder för att skapa personliga relationer. Som familjeföretag är goda relationer en naturlig del av kundservice och med dynamiska transporter möter vi våra kunders behov med framtidens logistik.

Det unika affärssystemet

Idag sker all planering och utveckling vid huvudkontoret i Karleby, Finland. Enligt Hans är detta möjligt tack vare deras innovativa affärssystem som gör att de kan planera rutter från en och samma plats. Fokus ligger här på att planera färre omlastningar för att minimera risk för skador och kortare ledtider.

– Om vi planerar en transport från Sverige till Finland och vår kund har mottagare över hela landet, så kan vi synka transporten och lasta allt på samma fordon. Då kanske det räcker med en omlastning för att dela upp lasten, säger Hans.

Fokus på ett proaktivt arbete

På Ahola Transport har man märkt att marknaden efterfrågar allt större tillgänglighet med service. För att möta detta har företaget satsat allt mer på digitala lösningar för att kunna betjäna sina kunder 24/7.

Idag kan företaget visualisera sina transporter i realtid och på så vis arbeta mer proaktivt. De arbetar hela tiden med nya tekniska lösningar för att effektivisera transporterna ytterligare och ligga i branschens framkant.

– Idag kan vi ta ut så pass mycket data att vi kan arbeta proaktivt och visualisera transporterna för våra kunder. Via olika motorer kan vi också optimera rutterna på ett effektivt sätt, avslutar Hans.

aholatransport.com/se kan du läsa mer om hur finska Ahola Transports arbetet helt med dynamiska logistiklösningar för kunder över hela Europa.