Presenteras av Wipro Infrastructure Engineering

Nummi testar app-baserat tippövervakningssystem

Ger chauffören stenkoll med smartphone-app

Nummi - Tipp-app
Foto: Nummi
Publicerad 6 mars 2019

Nummi är känt för sina undermonterade tippcylindrar som används i hela Europa. Nu har man utvecklat ett smart tippövervakningssystem för att öka säkerheten vid tunga transporter, med planerad lansering i Finland april 2019.

Olyckor med tunga transporter sker ofta utanför vägarna, med personskador och stora materiella skador som följd. Med det avancerade tippövervakningssystemet IRMA vill Nummi öka säkerheten genom att hjälpa chaufförerna med övervakning och samtidigt förenkla planeringen av underhåll.

Tippövervakning i app-format

IRMA är en trådlös övervakningsapplikation för tippbilar och -släp som Nummi började utveckla 2017. Konceptet visades upp på Elmia Lastbil 2018 och fick ett mycket gott mottagande.

Jarmo Leppänen - Wipro
Jarmo Leppänen, försäljnings- och marknadsföringsdirektör på Wipro Infrastructure Engineering som äger varumärket Nummi. Foto: Wipro Infrastructure Engineering

Systemet övervakar och mäter kontinuerligt allt från sido-och tippvinkel till cylindertryck, oljetemperatur och en rad andra mätvärden. IRMA larmar självklart även om fordonet börjar köra med flaket uppe. All information samt inställningarna hanteras i en smartphone-app som finns för både iOS och Android, för enkel användning även utanför förarhytten.

– Appen ökar inte bara säkerheten utan minskar också behovet av dyra reparationer. Olyckor kostar pengar. Dessutom sparas all information så man kan se i efterhand hur bilen och hydrauliken har använts, förklarar Jarmo Leppänen, försäljnings- och marknadsföringsdirektör på Wipro Infrastructure Engineering som äger Nummi-varumärket.

Testas under krävande förhållanden

Utvecklingen av IRMA, liksom tippcylindrarna till Nummi och Wipros övriga produkter, har präglats av ett genomgående säkerhetstänkande i allt från materialval och tillverkningsprocess till service och dokumentation. Produkterna ska bland annat klara ett slitage motsvarande ungefär 10 års användning i Skandinaviens krävande väderförhållanden och testas grundligt.

– Dagens trend inom transportbranschen är minskad vikt, ökad snabbhet även i tippcykeln och kostnadseffektivitet. Det kan lätt leda till att man nedprioriterar säkerheten. Vi tycker det ligger på oss alla att skapa en säker miljö för de som gör själva jobbet, berättar Jarmo.

Wipros mål är att IRMA ska bli ett naturligt komplement till Nummis tippcylindrar och just nu testas en första prototyp i Finland. Lösningen är dock i princip färdigutvecklad och försäljningen beräknas komma igång i Finland senast i juni 2019.

När man kommit igång ordentligt i Finland är nästa steg att introducera IRMA även i Sverige. Jarmo och Nummi söker därför påbyggare och återförsäljare som vill vara med i de svenska pilotprojekten. På nummi.fi finns mer information om Nummis produkter och säkerhetsarbete samt kontaktuppgifter.