Presenteras av WashTec Sverige

Satsar på Svanenmärkta tvättanläggningar

Miljö och arbetsmiljö står allt högre på agendan

WashTec - LP Lastbilstvatt
LP Lastbilstvätt i Örebro. Foto: WashTec
Publicerad 15 april 2019

Miljöarbetet har de senaste åren blivit en viktig fråga och allt fler företag ser nu också över hur fordonen tvättas. Det har gjort att allt fler företag nu också visar intresse i att ta steget vidare från att använda Svanenmärkta kemprodukter till att Svanencertifiera hela tvättanläggningar.

Hållbara transporter står idag allt högre på agendan i transportbranschen och nu tittar många företag på hur man också tvättar sina fordon. Det handlar om allt från vilka kemprodukter som används till hur vattnet renas och återvinns.

Det blir också en viktig fråga när det kommer till arbetsmiljö. Många företag har därför de senaste åren gått över till Svanenmärkta kemprodukter och utvecklingen går nu enligt experterna på WashTec [länk] mot att Svanenmärka hela tvättanläggningar.

– För några år sedan skrattade man på den tunga sidan åt Svanenmärkta produkter. Men idag ser allt fler att det fungerar och inser värdet i att vara proaktiv och visa att man är en ledande aktör som tar ansvar för både miljön och arbetsmiljön, säger Martin Broman, affärsutvecklare på WashTec Sverige.

Tittar på helheten

Martin Broman - WashTec
Martin Broman, affärsutvecklare Truck & Buss på WashTec Sverige. Foto: WashTec

WashTec är en av världens största aktörer inom fordonstvätt för allt från personbil till lastbil och buss. I dagsläget har man omkring 27 000 tvättanläggningar runt om i världen och man har dessutom ett brett sortiment av kemprodukter och en komplett Svanenmärkt produktserie.

– När det kommer till att Svanenmärka en hel tvättanläggning så handlar det om helheten. Svanen tittar på allt från utrustning, arbetsmetoder och vattenförbrukning till hur spillvatten tas om hand, renas och återvinns samt vad man använder för kemprodukter, förklarar Martin.

För att skapa en komplett lösning så WashTec Sverige kombinerat företagets tvättanläggningar och kemprodukter med smart biologisk vattenrening från tyska Wasserschmidt. Helheten skapar en bättre vattenkvalitet vilket påverkar allt från hallmiljön och tvättresultatet till hållbarheten för utrustning och inte minst arbetsmiljön.

Just vattenrening och återvinning blir väldigt viktigt på tunga fordon där det för en normal lastbilstvätt enligt Martin går åt omkring 1200 liter vatten. Systemet kan återvinna 80-85 procent av vattnet vilket är en stor vinst för både miljön, och plånboken.

Många är intresserade

På den tunga sidan arbetar WashTec med allt från bussbolag, åkerier med tvätthallar till större transportföretag och lastbilsåterförsäljare med automatiska tvättanläggningar. Bland kunderna finns anläggningar inom Scanias och Volvo Lastvagnars återförsäljarnätverk.

– Ett av dessa är Finnvedens Lastvagnar som har anläggningar på 20 orter runt om i Sverige. De arbetar målmedvetet med miljöfrågan och har arbetat med Svanenmärkta kemprodukter under flera år. Ett nästa steg kan vara att titta på att Svanencertifiera hela tvättprocessen, säger Martin.

Det etableras också allt fler tvättcenter för buss och lastbil. Ett bra exempel på det som Martin lyfter fram är LP-Service i Örebro. Där tvättas omkring 1000 lastbilar i månaden med ett system från WashTec och företaget arbetar målmedvetet med miljö- och arbetsmiljöaspekten.

Det är enligt Martin tydligt att miljöfrågan blivit allt viktigare och hur man tvättar sin fordonsflotta är inte bara viktigt för att positionera sig utan också för att framtidssäkra sin verksamhet och prioritera arbetsmiljön för sina anställda. På washtec.se finns mer information om såväl tvättanläggningar och kemprodukter som biologiska vattenreningssystem.