Presenteras av Kaiser Eur-Mark

Underhållsfri vattenåtervinning nästa i Skandinavien

Kaiser - Eur-Mark - Vattenatervinning
Foto: Kaiser Eur-Mark
Publicerad 13 mars 2017 | Uppdaterat 6 november 2017

I Skandinavien har vi aldrig riktigt behövt tänka på att återvinna vatten då det både är tillgängligt och prisvärt. Många kommuner tror även att system i spolbilar med vattenåtervinning kräver mycket underhåll. Men i framtiden kommer även länder som Sverige, Norge och Finland behöva ta tillvara på jordens resurser.

Idag säljer Kaisergruppen där finska Kaiser Eur-Mark ingår sina aggregat till 114 olika länder med produktion i Lichtenstein, Finland, Italien och Slovakien. Till skillnad från konventionell vattenåtervinning fungerar Kaisers patenterade system med betydligt mindre underhåll vilket gör det betydligt enklare att återvinna vatten. Företaget är idag ensamma i Skandinavien med dessa aggregat och enligt vice vd Kurt Vienonen finns det enorma besparingar att göra.

Onödigt noggrann vattenrening

Kaiser - Eur-Mark - Spolbil
Foto: Kaiser Eur-Mark

De flesta entreprenörer slösar med dricksvatten för de stora avloppsledningarna men det finns enorma mängder att spara genom att återvinna dricks- och avloppsvatten. Kaisers har förädlat sin teknik sedan 1985 och deras beprövade reningssystem renar med en partikelstorlek på 0,5 millimeter.

– Så gott som alla andra pumpar i Skandinavien filtrerar vatten ner till tusendels millimeter men faktum är att avloppsvatten inte behöver renas så mycket för att kunna användas på nytt, säger Kurt.

En enorm vattenbesparing

Den typen av vattenpumpar som Kaiser använder och själva tillverkar är av typen tryckomvandlare vilket innebär att det är en pump som omvandlar hydrauliskt oljetryck och flöde till vattentryck och vattenflöde. Med denna variabla hydraulik använder man endast den energi som behövs och för exempelvis kommuner som har stora rörnät att underhålla gör det stor skillnad om man använder vattenåtervinnande aggregat.

– Med en vanlig spolbil sparar man inget vatten utan tvärtom gör man bara av med vatten. Men återanvänder man med vår EcoCycler kan kommuner spara så mycket som 24 miljoner liter vatten per bil och år. Man också sparar mycket tid när man inte behöver åka och fylla på vatten stup i kvarten, avslutar Kurt.

kaiser-eurmark.fi finns mer information om Kaisers miljövänliga aggregat.